Roční účetní závěrka za rok 2019

úterý 14.1.2020   09:00 - 12:30

Školení Vás provede všemi přípravnými pracemi souvisejícími s účetní závěrkou podnikatelů vedoucích podvojné účetnictví, rozhodujícím podkladem pro sestavení přiznání k dani z příjmu. 

Obsah školení

  • Přípravné práce - inventarizace fyzické a dokladové
  • Časové rozlišení
  • Dohadné účty
  • Opravné položky k pohledávkám a zásobám
  • Přepočty měny a kurzové rozdíly
  • Dlouhodobý majetek - odpisy a opravné položky
  • Tvorba účetních a daňových rezerv
  • Daň z příjmu a zálohy

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:30 1.část školení

10:30 - 11:00 Přestávka s občerstvením

11:00 - 12:30 2.část školení

Ing. Marie Vtípilová

daňový poradce č. 3685

člen komory daňových poradců ČR

V oblasti daní a účetnictví se pohybuji dlouhodobě, od roku 1994 v této oblasti podnikám. Jsem absolventkou VŠE Praha obor Ekonomické informace a kontrola. V roce 2002 jsem se po úspěšném složení zkoušek stala členem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2008 jsem získala certifikát Bilanční účetní. Jsem přihlášena k Etickému kodexu KDP ČR, garantujícímu průběžné doplňování a zvyšování odbornosti absolvováním odborných kurzů.

Cena: 1.500,- včetně DPH

Školení se koná úterý 14.1.2020 od 09:00 do 12:30.

Cena obsahuje:

  • Podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě

  • Občerstvení formou sendvičů, koláčů, káva, čaj, pitný režim po celou dobu školení

PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLENÍ JE MOŽNÉ DO 13.1.2020                                              OBSAZENOST 9 / 30 

Přihlásit se

K přihlášení na školení stačí vyplnit formulář níže.

Fakturační údaje vyplňte prosím do zprávy.