Odborná školení

Společnost SAVE CZ s.r.o. nabízí široké spekturm odborných kurzů v Regionálním školicím středisku REACH. Název REACH vychází z chemické legislativy EU. Ve volném překladu znamená registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals).

Kromě seminářů s problematikou REACH nabízíme kurzy z oblasti ekonomie, stavebnictví, ekologie, nakládání s odpady, dopravy a mnoho dalších. Zde naleznete veškerá školení, jež je naše školicí středisko schopno zprostředkovat. 

 V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ekonomické kurzy

Vedení učetnictví

DPH

Kontrolní hlášení

Účetní závěrka

Mzdová problematika

Novela účetnictví

Celní problematika

Katastrofy českého účetnictví

Odpadová školení

Přeprava ADR - školení pro řidiče

Zákon o odpadech

Hlášení do systému ISPOP

Obtěžování zápachem - možnosti a povinnosti znečišťovatele

Šedé vody a nakládání s nimi

Odpadové hospodářství pro firmy

Vedení evidence odpadů

Stavebnictví

Novela Stavebního zákona

Vedení stavebního deníku

Správná a řádná správa budov

Školení pro manipulaci s řetězovými pilami

Školení práce ve výškách

Školení strojní způsobilosti

Školení svářečů

BOZP

Školení bezpečnosti práce

Požární bezpečnost

Školení BOZP pro veřejnost

Kurz první pomoci

Doprava

Školení řidičů referentů

Školení profesních řidičů

Školení na vysokozdvižné vozíky

Autoškola řidiské opravnění A, B

IT školení

Základní školení WORD

Základní školení EXCEL

Základní školení PowerPoint

Využití internetu k firemní propagaci

Využitísociálních sítí k firemní propagaci

Chemické

REACH - Legislativní nařízení EU

Vedení bezpečnostních listů

Nakládání s chemickými látkami

Ekologické kurzy

Voda a hospodaření s ní

Sucho ohrožuje - voda nejdůležitější tekutina světa

Řízení jakosti

Školení ISO - 14001

Školení ISO - 9001

Chcete vědět více?

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.