Reference

Reference od učásníků školení Vám pomohou přiblížit atmosféru školicího střediska a zjistit, že my jsme unikátní nejen v přístupu a rodinné atmosféře. Přijďte se nechat přesvědčit.

Pavlína Adámková - vedoucí školicího střediska REACH

Iveta Tichá

účetní obce


Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

připravujeme

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

připravujeme

Jméno Příjmení

Manažer / Společnost

připravujeme