REACH a bezpečnostní listy

st 12.6.2019  -  9:00 - 14:30

Toto školení si klade za cíl seznámit obchodní společnosti a soukromé podnikatele s problematikou nařízení REACH. REACH - registrace, evaluace (hodnocení), autorizace a omezování chemických látek. Název této zkratky rámcově popisuje jednotlivé aspekty tohoto nařízení. REACH je často nazýváno nejsložitějším nařízením EU. Tato velice obsáhlá legislativa se promítá do výroby, dovozu materiálů ze zemí mimo EU a distribuce. V nemalé míře zasahuje do provozu firem a nakládáním s chemickými látkami v každém provozu. 

Nenechte se překvapit kontrolou a přijďte se proškolit.

Obsah školení

 • Seznámení se vznikem REACH

 • Účel a oblast působnosti nařízení

 • Koho se REACH týká a jakým způsobem

 • Základní definice

 • Aspekty REACH - předregistrace, registrace, hodnocení, povolování, následní uživatelé

 • Bezpečnostní listy

 • REACH - sdílení nformací

 • Povinnosti spojené s povolováním

 • Poplatky a platby

 • ECHA - centrála REACH, národní kontrolní orgány

 • Pokuty

 • Politika EU a budoucnost REACH

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:45 1.část školení

10:45 - 11:15 Přestávka s občerstvením

11:15  - 12:30 2.část školení

12:30 - 12:45 Přestávka s občerstvením
12:45 - 14:30 3.část školení

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Ing. Radka Vokurková

absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie. Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). 

Cena: 1. 900,- Kč včetně DPH

Cena obsahuje:

 • Tištěný materiál k dané problematice, psací potřeby
 • Občerstvení formou sendvičů, koláčů, káva, čaj, pitný režim po celou dobu školení

Přihlásit se

K přihlášení na školení stačí vyplnění tohoto formuláře