Novela DPH 2017

10.10.2017 9:00

Ve školení se zaměříme na daňový balíček 2017/2018 tedy zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Změny zákona o DPH s účinností od 1.7.2017

Obsah školení

 • Dlouhodobý majetek - rozšíření definice, nový přístup k leasingu

 • Zrušení speciální úpravy pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)

 • Upřesnění místa plnění v § 10 - služby na věci nemovité

 • Změny u pořízení zboží z jiného členského státu -  § 11

 • Změny u dodání zboží - § 13

 • Úprava vzniku povinnosti přiznat daň a změny v DUZP - úprava pro dárkové poukazy a vouchery v návaznosti na EET (nový § 20a, další změny u zdanitelných plnění)

 • Úpravy u § 36 - základ daně

 • Změny u oprav základu a výše daně - § 42 a 45

 • Změny u osvobozených plnění bez nároku na odpočet - služby u dětských skupin

 • Osvobození přepravy a služeb souvisejících s dovozem a vývozem - § 69

 • Změny u odpočtu daně - § 72 a násl. majetek využívaný částečně k ekonomické činnosti

 • Nová úprava pro manka a škody - povinnost vrácení nárokovaného odpočtu v některých případech

 • Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti - zprostředkování zaměstnanců

 • Nová pravidla pro časový posun (§ 104)

 • Ručení za daň při platbě virtuální měnou

 • Nový institut nespolehlivé osoby

 • Další úpravy v části Správa daně v tuzemsku

 • Diskuze

 • Odpovědi na dotazy

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 10:45 1.část školení
10:45 - 11:00 Přestávka s občerstvením
11:00 - 12:30 2.část školení

Ing. Marie Vtípilová

daňový poradce č. 3685

člen komory daňových poradců ČR

V oblasti daní a účetnictví se pohybuji dlouhodobě, od roku 1994 v této oblasti podnikám. Jsem absolventkou VŠE Praha obor Ekonomické informace a kontrola. V roce 2002 jsem se po úspěšném složení zkoušek stala členem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2008 jsem získala certifikát Bilanční účetní. Jsem přihlášena k Etickému kodexu KDP ČR, garantujícímu průběžné doplňování a zvyšování odbornosti absolvováním odborných kurzů.

Cena: 1.200,- včetně DPH Kč

Cena obsahuje:

 • Tištěný materiál k dané problematice, psací potřeby

 • Občerstvení formou sendvičů, koláčů, káva, čaj, pitný režim po celou dobu školení

POČET PŘIHLÁŠENÝCH:  12 / 25

Přihlásit se

K přihlášení na školení stačí vyplnění tohoto formuláře.