Family business versus Business family

06.12.2017

Připravujeme přednášku na téma Family business versus Business family. Přednáškou nás provede pan prof. Milan Zelený. 

Family business

Tedy rodinná firma, kdy se rodinní příslušníci angažují v podnikání. Jak zajistit bezproblémové předání kontaktů, jak fungovat jako dozor a přitom ne dráb? Dělení kompetencí mezi více dědiců. Otázka, kterou si klademe snad všichni, jak se naučit je nadchnout a jak dát prostor jejich novým nápadům v mezích stávající společnosti? 

Business family

Máte fungující společnost, kterou jste budovali celý život ale už jedním okem pomrkáváte k důchodu a vaše děti se buď nechtějí na vašem businessu podílet nebo mají jiné zaměření? Co dál? Zároveň ale nechcete prodat svůj podnik nebo ho v horším případě nechat zaniknout?

prof. Milan Zelený

Milan Zelený je exulant, světoběžník, profesor, Čech, Američan, autor, sedlák, českobratrský "beran" a "Svobodný Pán" z Kluckých Chvalovic a na Smrčanech, globální profesor, zahradník, systémový vědec, ekonom, Newyorčan, Žižkovák, slávista, poradce, kouč, ronin, hledač, matematik, biolog, otec, syn, milenec a přítel, historik, voják, čtenář, "bývalý "fotbalista, basketbalista, softbalista a tanečník, vyprávěč, trémista, suverén a samotář, milovník všeho autentického a originálního, nepřítel všeho masového a nepůvodního; prostý, skromný, náročný, nostalgik i vizionář.

Tvorba bohatství nesmí být předmětem politiky a ideologie;

pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky.  

Globální profesor a ekonom Milan Zelený

Působí jako globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa. Je zastáncem kapitalismu svobodného (ne volného) trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Dlouhodobě je na prvním místě nejcitovanějších českých ekonomů. Jako Professor of Management Systems na Fordham University v New Yorku, se specializuje v oblastech strategie, řízení znalostí, Soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů podnikového řízení. Působí také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi'an v Číně a mnoha dalších. Je autorem téměř 500 odborných publikací (v angličtině) a přes 600 esejů, povídek, populárních a novinových článků (mnohé i v češtině). Je zakladatel a šéfredaktor časopisu Human Systems Management (přes 33 let), člen desítky redakčních rad mezinárodních časopisů. Je autor řady knih: Multiple Criteria Decision Making, Human Systems Management, Linear Multiobjective Programming, Autopoiesis: A Theory of Living Organization, atp. Česky pak např. ČSFR očima exilového ekonoma, Ještě je čas, Cesty k úspěchu, Hledání vlastní cesty, Neučte se z vlastních chyb, Všechno bude jinak, To vám byl divný svět, a dalších.  

Termín přednášky bude upřesněn

Předběžná přihláška