Aktuálně k DPH včetně změn účinných od 1.1.2016 - Kontorolní hlášení

15.01.2016

15.1.2016 pátek, 9:00 - 12:00
cena školení: 900,- vč. DPH

Regionální školicí středisko REACH

Toto školení bude věnováno problematice DPH a jeho uvedení do praxe v souladu s legislativními změnami od 1.1.2016. Tyto změny se promítnout do všech aspektů daňové legislativy pro obchodní subjekty. Dále se v tomto školení podíváme podrobněji na kontrolní hlášení. 

Obsah přednášky:

  • Režim přenesení daňové povinnosti v DPH

  • Výkladová stanoviska Ministerstva financí

  • Výkladová stanoviska Generálního finančního ředitelství a závěry Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ - aktualizováno o poslední výkladová stanoviska GFŘ

  • Kontrolní hlášení od roku 2016 - jeho aktuální podoba, praktické příklady a návody, demonstrace daných typů dle přijatých a vydaných faktur

  • Pokyny k vyplňování hlášení

  • Druhy kontrolního hlášení

  • Periodicita podávání

  • Kontrolní mechanismy návaznosti na jednotlivé řádky daňového přiznání k DPH