Elektronizace ve veřejných zakázkách

úterý  2.10.2018       9:00 - 12:30

Na semináři se dozvíte, jak se na elektronizaci připravit. Pomůžeme odhalit možnosti pro zadavatele - s přihlédnutím na zadavatele z řad menších obcí. Dále se zaměříme na změny ve vyhlášení zakázek před 18.10.2018 a po 18.10.2018 dle zákona o veřejných zakázkách. Na semináři bude prakticky vysvětleno přímo v Národním elektronickém nástroji (tzv. NEN), jak správně administrovat zakázku z pohledu dodavatele i zadavatele.

Prezentován bude také vliv nařízení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) na veřejné zakázky zejména ve vztahu k možným novým povinnostem zadavatele, které s GDPR souvisí.

Obsah školení

  • Administrace zakázky v NEN prakticky
  • Jak na zadávací řízení před a po 18.10.2018?
  • Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení
  • GDPR a veřejné zakázky
  • Povinnosti dodavatelů
  • Povinnosti zadavatelů (obce, soukromé subjekty)
  • Shrnutí, dotazy a společná diskuze

Informace a novinky nejen o školení na facebooku.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:30 1.část školení

10:30 - 11:00 Přestávka s občerstvením

11:00 - 12:30 2.část školení

Lektoři:


MGR. VERONIKA SVOBODOVÁ

Již více jak pět let pracuje jako firemní právník se zaměřením na veřejné zakázky. Jakožto vedoucí projektů úspěšně organizovala stovky veřejných zakázek. Zabývá se administrací všech druhů zadávacích řízení od zakázek malého rozsahu po nadlimitní zakázky s využitím elektronické aukce. Specializuje se na zakázky zadávané v rámci projektů spolufinancovaných z fondů EU a problematiku s tím spojenou.


MGR. RICHARD BUDZÁK

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Již od třetího ročníku studia se věnuje problematice zadávání veřejných zakázek. Za dobu svého působení na poli veřejných zakázek má za sebou stovky osobně administrovaných zakázek. Víc než pět let samostatně administroval zakázky všeho druhu a zažil a vyřešil většinu problémů, které Vás můžou potkat. Ročně vysoutěží plnění za více než miliardu ve stovce výběrových řízení. 

Cena: 1.900,- včetně DPH

Školení se koná úterý 2.10.2018 od 09:00 do 12:30.

Cena obsahuje:

  • Tištěný materiál k dané problematice, psací potřeby

  • Občerstvení formou sendvičů, koláčů, káva, čaj, pitný režim po celou dobu školení

PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLENÍ JE MOŽNÉ DO 29.9.2018                                             OBSAZENOST 8 / 30 

Přihlásit se

K přihlášení na školení stačí vyplnit formulář níže.

Fakturační údaje vyplňte prosím do zprávy.