DPH od A do Z

středa 10.10.2018   09:00 - 12:30

Ve školení se budeme věnovat problematice DPH, vymezení základních pojmů, vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží. Dále se zaměříme na vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby. Podíváme se na změny ve vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb a mnoho dalších témat.

Obsah školení

 • vymezení základních pojmů
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,
 • vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů
 • sazby daně a změny v roce 2018 a připravované změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU 
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí ve vazbě na celní zákon,
 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží ve vazně na celní zákon a metodickou informaci GFŘ
 • praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně
 • zvláštní režimy - prodej použitého zboží
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny od roku 2019,
 • správa DPH v tuzemsku a změny od roku 2019 (praktické dopady zrušení zvláštních pravidel pro správu DPH ve společnosti, podávání daňových přiznání, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, vymezení osob povinných přiznat nebo zaplatit daň),
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2018 a výhled na rok 2019.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:30 1.část školení

10:30 - 11:00 Přestávka s občerstvením

11:00 - 12:30 2.část školení

Ing. Marie Vtípilová

daňový poradce č. 3685

člen komory daňových poradců ČR

V oblasti daní a účetnictví se pohybuji dlouhodobě, od roku 1994 v této oblasti podnikám. Jsem absolventkou VŠE Praha obor Ekonomické informace a kontrola. V roce 2002 jsem se po úspěšném složení zkoušek stala členem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2008 jsem získala certifikát Bilanční účetní. Jsem přihlášena k Etickému kodexu KDP ČR, garantujícímu průběžné doplňování a zvyšování odbornosti absolvováním odborných kurzů.

Cena: 1.500,- včetně DPH

Školení se koná středa 10.10.2018 od 09:00 do 12:30.

Cena obsahuje:

 • Podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a na příkladech vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

 • Občerstvení formou sendvičů, koláčů, káva, čaj, pitný režim po celou dobu školení

PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLENÍ JE MOŽNÉ DO 8.10.2018                                              OBSAZENOST 15 / 30 

Přihlásit se

K přihlášení na školení stačí vyplnit formulář níže.

Fakturační údaje vyplňte prosím do zprávy.